mask

Separatory koalescencyjne

Kategoria: Separatory oleju

Opis


Separatory koalescencyjne oddzielają substancje ropopochodne od wody pozwalając uzyskać ich zawartość na odpływie < 5 mg/l. Dla prawidłowego działania powinny posiadać osadnik zintegrowany lub poprzedzający je.

Do czego służy separator koalescencyjny (także w wersji separator z osadnikiem)
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych służy do oczyszczania zaolejonych ścieków przemysłowych m.in. z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, oraz zaolejonych ścieków deszczowych m.in. z parkingów, dróg itp.

Separator substancji ropopochodnych wyposażony w autozamknięcie
Nasze separatory substancji ropopochodnych wyposażone są w autozamknięcie, które działa automatycznie, uniemożliwiając odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy.

Separator z bypassem
W przypadku dużych powierzchni parkingowych >1000 m2 można zastosować w separatorze koalescencyjnym bypass.
Jest to obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną 10-krotnie. W praktyce oznacza to, iż podczas nawalnego deszczu pierwsza fala wód opadowych, która spłukiwała powierzchnie zaolejone oczyszczana jest w separatorze, natomiast pozostała część wód opadowych po spiętrzeniu kierowana jest bezpośrednio do odbiornika, omijając separator. Stosowanie systemów bypass jest dla inwestora bardzo korzystne, gdyż zmniejsza koszt inwestycji oraz przyszłe koszty eksploatacji.

Ścieki doprowadzane do separatorów koalescencyjnych oprócz substancji ropopochodnych zawierają z reguły również inne zanieczyszczenia, takie jak: piasek, osady mineralne lub organiczne i inne ciała stałe. Dla zapewnienia prawidłowej pracy separatora konieczne jest zastosowanie osadnika (separator z osadnikiem) zawiesin mineralnych zintegrowanego z separatorem lub zastosowanego jako oddzielne urządzenie przed separatorem. Osadnik powoduje spowolnienie przepływu wody, a w wyniku zachodzącej w nim sedymentacji, pod wpływem działania siły grawitacji, cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd.
W separatorach koascencyjnych zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne.
Separator koalescencyjny przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Separator koalescencyjny przeznaczony jest do zabudowy:

 • podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
 • podziemnej w terenie występowania szkód górniczych,
 • wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających.

BUDOWA
Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów są obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-PE w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

Rodzina separatorów MAK-PE obejmuje:

 • wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny.
 • wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych.
 • wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10.
 • wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe(by-pass) x5 lub x10.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI

Separator koalescencyjny posiada bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projektów i uzgodnień branżowych:

 • instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
 • dodatkowe wkłady sorpcyjne olejów dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
 • sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
 • układy do pomiaru natężenia przepływu,
 • regulatory przepływu,
 • klapa zwrotna końcowa odpływu i zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
 • przyłącze wentylacji grawitacyjnej w przypadku zlokalizowania separatora wewnątrz pomieszczeń, hal itp.

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej.
Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.