mask

Separatory koalescencyjne

Kategoria: Separatory oleju

Separatory koalescencyjne oddzielają substancje ropopochodne od wody, pozwalając uzyskać ich zawartość na odpływie poniżej 5 mg/l. Aby zwiększyć skuteczność działania, warto zamontować specjalne zestawy koalescencyjne, czyli separatory z poprzedzającym lub zintegrowanym osadnikiem. Są w nich zatrzymywane zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły oraz substancje ropopochodne. Istnieje możliwość obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Do czego służą zestawy koalescencyjne?

Zestawy koalescencyjne służą przede wszystkim do oczyszczania zaolejonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów, a także zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów, dróg i innych obiektów, po których poruszają się maszyny robocze i pozostałe samochody. Osadnik w połączeniu z separatorem spowolni przepływ wody, a w wyniku zachodzącej sedymentacji – pod wpływem sił grawitacji – cząsteczki o większej gęstości od wody osadzają się na jego dnie i tam są magazynowane.

W przypadku dużych powierzchni parkingowych (>1000 m2) można zastosować także bypass: obejście burzowe zwiększające przepustowość nominalną aż 10-krotnie. W praktyce oznacza to, że w trakcie nawalnego deszczu pierwsza fala wód opasowych, która spłukiwała powierzchnie zaolejone, jest oczyszczana w zestawie koalescencyjnym, natomiast pozostała część wód opadowych po spiętrzeniu zostaje przekserowana do odbiornika. Stosowanie systemów bypass zmniejsza koszt inwestycji i pozwala oszczędzić na kosztach eksploatacji.

 

Z czego składają się zestawy koalescencyjne?

Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów są obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-PE w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

 

Jakie jest wyposażenie dodatkowe separatorów?

Separator koalescencyjny posiada bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projektów i uzgodnień branżowych:

  • instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
  • dodatkowe wkłady sorpcyjne olejów dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
  • sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
  • układy do pomiaru natężenia przepływu,
  • regulatory przepływu,
  • klapa zwrotna końcowa odpływu i zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
  • przyłącze wentylacji grawitacyjnej w przypadku zlokalizowania separatora wewnątrz pomieszczeń, hal itp.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zestawów koalescencyjnych, serdecznie zachęcamy do kontaktu z firmą!