mask

Oczyszczalnie ścieków

Kierując się potrzebą ciągłego rozwoju i coraz lepszego spełniania oczekiwań klientów, rozpoczęliśmy działalność związaną z gospodarką wodno-ściekową. Naszym klientom oferujemy projekt i montaż oczyszczalni ścieków. Wykonujemy oraz dostarczamy kompletne systemy kanalizacyjne, neutralizujące ścieki komunalne lub przemysłowe. Ponadto, budowane przez nas biologiczne oczyszczalnie ścieków wzbogacamy o praktyczne rozwiązania wspomagające, takie jak przepompownie ścieków lub osadniki wirowe.

Na czym polega działanie biologicznej oczyszczalni ścieków?

Praca biologicznej oczyszczalni ścieków opiera się na prostych mechanizmach biologicznego rozkładu nieczystości. Wszystkie procesy neutralizujące ścieki komunalne i przemysłowe przebiegają przy użyciu szczepów bakterii, a do tego nie wymagają zastosowania żadnych dodatkowych substancji chemicznych. Oczyszczalnie biologiczne są zatem w pełni ekologiczne i bezpieczne dla środowiska.

Oczyszczanie nieczystości rozpoczyna się w komorze denitryfikacji, w której ścieki poddawane są beztlenowym procesom wstępnego filtrowania oraz redukcji związków azotu. W komorze nitryfikacji, gdzie następnie przekazywane są ścieki, dochodzi do usunięcia amoniaku oraz soli amonowych. Pozbawione zanieczyszczeń osady są odprowadzane do gruntu lub rowów melioracyjnych bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Aby lepiej oczyszczać ścieki z osadów ropopochodnych i zawiesin, przy oczyszczalni ścieków często montuje się osadniki wirowe wspomagające rozkład problematycznych substancji.

Wykonamy dla Państwa projekt oczyszczalni ścieków o zastosowaniu przemysłowym lub komunalnym. Zapewniamy sprawny i terminowy montaż technologii oczyszczalni ścieków. Zapraszamy do kontaktu.