mask

Separatory oleju - czym są i dlaczego warto z nich korzystać?

Separator oleju to na pierwszy rzut oka urządzenie, którego zastosowanie może być trudne do określenia. Gdzie bowiem zachodzi potrzeba separowania oleju i od czego? Okazuje się jednak, że separatory tego typu to podstawa działania wielu branż i wielu firm usługowych. Wynika to z wielu względów, ale często to przepisy prawa określają obowiązek używania takich urządzeń. Jednak, jak by nie patrzeć, stosowanie separatorów oleju jest po prostu ekologiczne i bez wątpienia warto z nich korzystać. Jednakże czym w ogóle są separatory oleju? Dlaczego warto – a czasami wręcz trzeba - z nich korzystać? I jak takie urządzenia działają? Właśnie na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć.

Separatory oleju – czym tak naprawdę są?

Zacznijmy więc od rozszyfrowania tego enigmatycznego urządzenia, jakim dla niektórych może być separator oleju. Otóż, najprościej mówiąc, separator oleju to instalacja typu przepływowego, której głównym zadaniem jest oddzielenie substancji ropopochodnych od reszty produkowanych ścieków. Działanie takiego urządzenia polega w zasadzie na mechanicznym oddzieleniu, czy też separacji, olei wolnych od ścieków, które przepływają przez instalację separacyjną. Separator powoduje, że oleje i emulsje zostają na powierzchni, a pozostałe ścieki odprowadzane są do kanalizacji. Aby przyśpieszyć właśnie takie zjawisko separacji stosuje się pakiety koalescencyjne, pozwalające na łączenie drobnych kropel oleju w większe. Ogólnie separatory takie dzieli się na dwa główne rodzaje:

  • Klasa I – separatory koalescencyjne, dla których stężenie czynników ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l;
  • Klasa II – separatory grawitacyjne, dla których stężenie czynników ropopochodnych na odpływie musi kształtować się poniżej 100 mg/l.

Gdzie stosuje się separatory oleju?

Skoro wiemy już czym są i jak mniej więcej działają separatory oleju, warto się teraz zastanowić, gdzie mogą one znaleźć swoje zastosowanie. Paradoksalnie, miejsc takich jest naprawdę sporo, a same separatory można wykorzystywać zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i komunikacyjnych. Ale gdzie konkretnie? Miejsca takie to bez wątpienia wszelkiego rodzaju myjnie samochodowe, warsztaty napraw mechanicznych czy stacje demontażu pojazdów. Podobnie sprawa ma się z zakładami ślusarskimi, stacjami benzynowymi, a nawet zakładami z branży spożywczej, w których także występuje potrzeba oddzielenia tłuszczów spożywczych od ścieków kierowanych do oczyszczalni. Bardzo często taka potrzeba występuje w różnego rodzaju obiektach wyposażonych w stołówki i duże kuchnie.

Warto także zaznaczyć, że takie omawiane przez nas separatory oleju znajdują się też w miejscach, z których korzystamy bardzo często, czasem nawet codziennie. Mowa tutaj o parkingach, a nawet drogach publicznych i prywatnych. Wynika to z faktu, że przy odpowiednim przygotowaniu separatory oleju mogą być umieszczone także w pasach jezdni i poza pasami.

Dlaczego warto korzystać z separatorów oleju?

Wspomnieliśmy już o dwóch aspektach, które mają zdecydowany wpływ na potrzebę korzystania z separatorów oleju. Jednym z nich są wymagania prawne, a dokładnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Druga sprawa to sama świadomość tego, jak substancje ropopochodne są szkodliwe dla nas samych oraz naszego otoczenia. Musimy pamiętać, że wszelkie ścieki, które produkujemy, są oczyszczane, ale w znacznym stopniu i tak trafiają do ziemi. Do tego, nawet jeśli my sami dbamy o to, by takie substancje nie trafiały do odpływów, to deszcz może spowodować, że niezabezpieczone substancje tego typu zostaną spłukane do kanalizacji. Jeśli w takiej sytuacji zamontowany jest separator, to problem jest od razu rozwiązywany.