mask

Oczyszczalnie ścieków

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się gospodarką wodno-ściekową. Naszym Klientom oferujemy projekt i montaż oczyszczalni ścieków. Wykonujemy i dostarczamy kompletne systemy kanalizacyjne, neutralizujące ścieki komunalne lub przemysłowe. Budowane przez nas biologiczne oczyszczalnie ścieków są wzbogacone o praktyczne rozwiązania wspomagające, takie jak przepompownie ścieków lub osadniki wirowe.

Jak działają biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczalnie ścieków opierają się na prostych mechanizmach biologicznego rozkładu nieczystości. Wszystkie procesy neutralizujące ścieki komunalne i przemysłowe przebiegają przy aktywnym udziale szczepów bakterii, dlatego nie wymagają zastosowania dodatkowych substancji chemicznych. Warto zatem zdecydować się na montaż oczyszczalni ścieków, która będzie w pełni ekologiczna i bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Oczyszczanie nieczystości rozpoczyna się w komorze denitryfikacji, w której ścieki poddawane są beztlenowym procesom wstępnego filtrowania oraz redukcji związków azotu. W komorze nitryfikacji, gdzie następnie przekazywane są ścieki, dochodzi do usunięcia amoniaku oraz soli amonowych. Pozbawione zanieczyszczeń osady są odprowadzane do gruntu lub rowów melioracyjnych bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Aby lepiej oczyszczać ścieki z osadów ropopochodnych i zawiesin, przy oczyszczalni ścieków często montuje się osadniki wirowe wspomagające rozkład problematycznych substancji.

 

Montaż technologii oczyszczalni ścieków

Naszym Klientom możemy zaproponować zarówno projekt, jak i montaż technologii oczyszczalni ścieków. Mamy bogate doświadczenie również w realizacji zamówień na przemysłowe oczyszczalnie ścieków. Zawsze zapewniamy sprawną i terminową finalizację prac montażowych u Klienta. Dzięki dużej wiedzy branżowej jesteśmy w stanie wykonać projekt oczyszczalni ścieków zarówno dla rodziny 1-6 osobowej, jak i większej (nawet do 10 domowników). Każdy projekt zawiera praktyczne rozwiązania dla gruntów przepuszczalnych lub słabo przepuszczalnych lub o wysokim poziomie wód gruntowych. Aby zamówić projekt oczyszczalni ścieków, serdecznie zachęcamy do kontaktu!