mask

Jakie są rodzaje i zastosowanie osadników wirowych?

Osady ściekowe to nieodłączny element procesu oczyszczania wody. Jednym ze sposobów ich usuwania są osadniki wirowe, popularna metoda stosowana w oczyszczalniach ścieków. Warto poznać rodzaje oraz zastosowania tej metody.

Rodzaje osadników wirowych

Osadniki wirowe dzielą się na kilka rodzajów: osadniki grawitacyjne, osadniki przelewowe oraz koszowe. W zależności od warunków panujących w danej oczyszczalni, wykorzystuje się inny rodzaj osadników.

Osadniki grawitacyjne to najprostszy rodzaj, który znajduje swoje zastosowanie w mniejszych oczyszczalniach. Osadniki przelewowe wykorzystywane są w większych instalacjach, ponieważ umożliwiają pracę pod ciśnieniem i pozwalają zwiększyć wydajność pracy. Natomiast koszowe osadniki są stosowane wtedy, gdy wymagana jest wydajność powyżej 50 m³/h.

Zastosowanie osadników wirowych

Osadniki wirowe służą do separacji mechanicznej osadów ściekowych od wody. Zasada działania opiera się na wprowadzeniu ścieków do komory osadnika, gdzie następuje tworzenie wiru. Siła odśrodkowa wykorzystywana w osadnikach wirowych powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń, a następnie ich opadanie na dno osadnika.

Osadniki wirowe w oczyszczalniach ścieków

W oczyszczalniach ścieków wykorzystywane są osadniki grawitacyjne oraz przelewowe. Osadniki grawitacyjne stosowane są jako poziomy separator dla dużych ilości ścieków o niskiej zawartości zanieczyszczeń. Osadniki przelewowe z kolei wykorzystują siłę odśrodkową do większej separacji zanieczyszczeń. Dzięki zastosowaniu osadników wirowych, jako etapu procesu oczyszczania wody, uzyskuje się wodę o wyższych parametrach jakościowych. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju osadnika możliwe jest skuteczne oczyszczenie wody i poprawienie jakości procesu oczyszczania.