mask

Jakie instalacje wewnętrzne są niezbędne do założenia działalności przemysłowej?

Budynki przeznaczone do uprawiania działalności produkcyjnej muszą być wyposażone w niezbędne instalacje wewnętrzne. Dzięki temu zarówno zatrudnione w zakładzie osoby, jak i wykorzystywane urządzenia mają zapewnione bezpieczeństwo.

Rodzaje instalacji wewnętrznych w budynkach przemysłowych

Instalacje wewnętrzne to niezbędny element każdego budynku użytkowego. To od nich zależą komfort pracowników oraz praca specjalistycznych urządzeń. Instalacje, które muszą znaleźć się w każdym budynku przemysłowym, to:

  • Instalacja elektryczna - jej układ jest szczególnie ważny, ponieważ to od niego zależy rozmieszczenie poszczególnych maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną. Rozróżniamy instalacje podtynkowe, czyli złożone z przewodów elektrycznych ujętych w specjalistyczne rury z tworzywa (tzw. peszle), oraz natynkowe, czyli poprowadzone na powierzchni otynkowanej ściany i zakryte listwami maskującymi. Oprócz tego istnieją również instalacje wtynkowe, polegające na montażu płaskich przewodów pod warstwą tynku, oraz podłogowe, w których przewody zostają umieszczone w peszlach i poprowadzone pod podłogą.
  • Instalacja teletechniczno-alarmowa - nieodzowny element każdego miejsca pracy. Instalacje wewnętrzne obejmujące alarmy, monitoring oraz czujniki ruchu czy dymu to gwarancja bezpieczeństwa pracowników oraz sprzętu.
  • Kanalizacja - obecność toalet i pomieszczeń socjalnych to niezbędne warunki, które należy zapewnić osobom zatrudnionym w zakładzie. Układ instalacji wodno-kanalizacyjnej determinuje położenie i prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych urządzeń sanitarnych.
  • Ogrzewanie - to dzięki instalacji grzewczej możliwe jest zapewnienie ludziom i urządzeniom optymalnej temperatury. W przypadku hal produkcyjnych i magazynowych, w których stale przebywają pracownicy, najczęściej wybiera się ogrzewanie powietrzne. Do innych metod skutecznego ogrzewania dużych powierzchni należą systemy gazowe oraz konwekcyjne - te ostatnie sprawdzają się przede wszystkim w pomieszczeniach niskich i długich, jak np. korytarze.
  • Instalacja gazowa - w przypadku pomieszczeń o różnym zastosowaniu, lecz wspólnych elementach konstrukcyjnych (jak np. zakłady produkcyjne z częścią biurową) należy podczas zakładania instalacji uwzględnić przede wszystkim bezpieczeństwo jej użytkowania. Warto tu rozważyć jej montaż z podziałem na poszczególne obszary zastosowania w obrębie budynku.