mask

Jak zredukować fosfor w ściekach?

Jednym z parametrów, który podlega kontroli przy ocenie skuteczności oczyszczalni ścieków, jest zawartość fosforu. Ortofosforany, polifosforany i fosfor organicznie związany to trzy odmiany tego pierwiastka, które występują w ściekach w formie rozpuszczonej lub w postaci zawiesin. Ich pojawienie się jest efektem stosowania detergentów i chemii gospodarczej, które wraz z wodą trafiają do ścieków. O tym, dlaczego fosfor stanowi zagrożenie i w jaki sposób można zredukować jego poziom w oczyszczalniach, piszemy w dalszej części artykułu.

Jakie znaczenie ma redukcja fosforu w ściekach?

Redukcja fosforu w ściekach ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. I choć sam fosfor nie jest toksyczny, jego wysokie stężenie prowadzi do eutrofizacji wód, czyli nadmiernego rozwoju mikroorganizmów takich jak np. glony. Glony w procesie rozkładu zużywają znaczne ilości tlenu rozpuszczonego, co prowadzi do deficytu tego pierwiastka w wodzie. W ten sposób dochodzi do zaburzeń równowagi pierwiastków występujących w wodzie, a konsekwencją tego może być nawet  masowe wymieranie ryb. Fosfor, który trafia do wód, jest zatem realnym zagrożeniem dla wodnych ekosystemów, dlatego jego redukcja w biologicznych oczyszczalniach ścieków jest niezwykle ważna dla ochrony bioróżnorodności.

W jaki sposób usuwa się fosfor ze ścieków?

Fosfor zawarty w ściekach można redukować na kilka sposobów. Metody redukcji dzieli się na chemiczne i biologiczne. Metody chemiczne odnoszą się do strącania ortofosforanów i koagulacji poprzez zastosowanie preparatów na bazie m.in. wapna, siarczanów żelaza czy glinu. Środki dozuje się do komory denitryfikacji w oczyszczalniach, gdzie ścieki poddawane są beztlenowym procesom wstępnego filtrowania i redukcji. Częściej do neutralizowania ścieków wykorzystuje się jednak bakterie z grupy Acinetobacter, które mają zdolność do magazynowania takich ilości fosforu, które przewyższają ich potrzeby fizjologiczne. Szczepy bakterii wprowadza się do biologicznych oczyszczalni ścieków bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych.