mask

Jak prawidłowo eksploatować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Prawidłowe funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga nie tylko projektu dostosowanego do potrzeb i profesjonalnego wykonania, ale i poprawnego uruchomienia instalacji oraz przeprowadzania profilaktycznych czynności kontrolnych. Jej eksploatacja nie jest ani trudna, ani nazbyt czasochłonna, jednak trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Jakich? Dowiesz się z dalszej części naszego wpisu.

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków — najważniejsze zasady

Prace przy przydomowej oczyszczalni ścieków nie są zbyt wymagające i niewiele kosztują, a gwarantują sprawne działanie instalacji i pozwalają skutecznie przeciwdziałać poważniejszym awariom. Warto więc pamiętać o właściwej eksploatacji i konserwacji.

Podstawę stanowi okresowe opróżnianie osadnika gnilnego i wtórnego. Należy usuwać wszelkie gromadzące się części stałe. Teoretycznie można to robić samodzielnie, jednak osad z osadników musi być odpowiednio zutylizowany. Czynność tę wykonuje się raz na 1-3 lata, w zależności od zaleceń producenta oczyszczalni.

W zakres obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków zaliczamy też wymianę filtrów (co 3-6 miesięcy), w tym czyszczenie i wymianę filtra powietrza (raz na 3 miesiące). Co trzy miesiąca trzeba też przepłukać czystą wodą pomp w przepompowni. Regularnie warto też dokonywać przeglądu dmuchawy powietrza, a także okresowo kontrolować skład odpływu i regulować natlenienia. 3-4 razy do roku wymagana jest kontrola osadu w strefie aktywacyjnej albo ilości osadu aktywowanego (po ok. 30 minutach od osadzenia). Bardzo ważne jest też uzupełnianie kultur mikroorganizmów.

Każdy użytkownik przydomowej oczyszczalni ścieków musi pamiętać, że w trakcie eksploatacji bardzo istotne znaczenie ma stosowanie biopreparatów. Powinno się je dodawać średnio raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. Ich zadaniem jest wspomaganie procesów oczyszczania oraz redukcja osadów w osadniku gnilnym. Dzięki temu można zapewnić sobie sprawne funkcjonowanie oczyszczalni, ograniczyć ryzyko występowania zatorów w rurach i zmniejszenie częstotliwości wywozu nieczystości.

Podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni warto też ograniczać lub zupełnie zaniechać stosowania środków czystości, które mają negatywny wpływ na florę bakteryjną. To jeden z czynników, który wpływa na nie tylko na osiąganie wyższego poziomu oczyszczania, ale również wydłuża czas bezawaryjnej pracy całej instalacji.