mask

Jak działają filtry antyodorowe?

Oczyszczanie ścieków jest procesem, który jest niezbędny zarówno w przypadku instalacji przemysłowych, jak i ścieków komunalnych. Dzięki stosowaniu różnych metod wychwytujących potencjalnie niebezpieczne dla środowiska naturalnego substancje można sprawić, że woda odprowadzana do gruntu lub cieków wodnych będzie utrzymywała wszystkie wymagane parametry.

Niestety, procesy filtracyjne wiążą się często z powstawaniem uciążliwych dla otoczenia zapachów. Niekiedy zawierają one substancje szkodliwe, jak np. siarkowodór, w innych przypadkach jedynie nieprzyjemne. Rozwiązaniem problemu powstających przy filtracji i oczyszczaniu ścieków zapachów jest stosowanie filtrów antyodorowych. Zobaczmy, jakie są metody usuwania zapachów i sprawdźmy, jak działają filtry do usuwania nieprzyjemnych zapachów.

Usuwanie przykrych zapachów

Wszystkie etapy i sposoby oczyszczania ścieków, zarówno mechaniczne, jak i chemiczne czy biologiczne wiążą się z możliwością pojawiania się substancji chemicznych, które są uciążliwe ze względu na swój zapach lub możliwość wywoływania podrażnień skóry, dróg oddechowych i oczu. Zmniejszenie stężenia takich substancji w powietrzu jest często niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji, ponieważ w wielu wypadkach uniemożliwia ono wykonywanie czynności obsługowych. Jest konieczne również ze względu na sąsiedztwo tego typu obiektów, którym w wielu sytuacjach są budynki mieszkalne lub użytkowe.

W przypadku, gdy uciążliwe zapachy pojawiają się w okolicach otwartych urządzeń i zbiorników, najlepszym wyjściem może być budowa barier antyodorowych. Są to instalacje, które rozpylają w powietrzu specjalne preparaty, których składniki wiążą związki powodujące niepożądane zapachy, a często także uwalniają inne preparaty zapachowe np. na bazie olejków naturalnych.

W razie, gdy odór dotyczy zbiorników zamkniętych, można zastosować filtry antyodorowe, montowane na włazach lub kominkach wentylacyjnych. Zawierają one wkłady z aktywowanego węgla, który dzięki dużej zdolności adsorpcyjnej wiąże znajdujące się w powietrzu składniki powodujące przykry zapach. Za sprawą filtrów węglowych można usunąć bardzo wiele substancji pochodzenia organicznego i rozmaitych chemikaliów. Wkłady z węgla aktywowanego mają stosunkowo długą żywotność, w zależności od konkretnego filtra mogą pracować nawet przez kilka lat. Dobre właściwości filtracyjne węgiel zawdzięcza nie tylko swej charakterystyce chemicznej, ale również porowatej strukturze, która sprawia, że niewielka ilość tej substancji ma bardzo dużą powierzchnię czynną.