mask

Jak dobrać wielkość oczyszczalni ścieków?

Prawidłowe określenie parametrów oczyszczalni ścieków ma bezpośredni wpływ na jej funkcjonowanie. Jedną z ważniejszych cech jest jej wielkość. Jak dobrać wielkość oczyszczalni ścieków, by odpowiadała potrzebom gospodarstwa domowego?

Wielkość oczyszczalni ścieków w gospodarstwie domowym

Wielkość oczyszczalni ścieków zależy przede wszystkim od liczby domowników, którzy na co dzień będą z niej korzystać. Standardowo szacuje się, że jeden użytkownik generuje ok. 150 litrów ścieków na dobę. Przy czym należy uwzględnić fakt, że przed rozpoczęciem procesu oczyszczania ścieki „przetrzymywane” są w osadniku wstępnym (gnilnym) przez 3 doby. W związku z tym podczas obliczania zalecanej pojemności osadnika wstępnego należy zastosować następujący wzór:

Po = (n x q) x 3

Co oznaczają następujące skróty:

  • Po — obliczana pojemność osadnika gnilnego,
  • n — liczba użytkowników
  • q — ilość produkowanych ścieków

W jednorodzinnym domu zamieszkiwanym przez 3 osoby można w następujący sposób określić pojemność osadnika wstępnego:

Po = (3 × 150) x 3

Pojemność osadnika gnilnego powinna wynosić: 1350 litrów, a więc 1,35 m3.

Dlaczego wielkość oczyszczalni ścieków jest ważna?

Wielkość oczyszczalni ścieków jest ważna jej prawidłowego funkcjonowania. Jeśli zbiornik będzie za mały lub za duży, mogą pojawić się nieprawidłowości w jej codziennym działaniu. Istnieje też ryzyko częstych awarii oraz wyższych kosztów eksploatacji.

Wielkość i rodzaj oczyszczalni powinien być dostosowany do rozmiarów działki. Dokładne miejsce, w którym można wykonać montaż oczyszczalni ścieków oraz odległości, jakie trzeba przy tym zachować, wynikają z rozporządzeń prawnych. Dlatego też decydując się na takie rozwiązanie, warto skorzystać z usług firm, które specjalizują się w montażu technologii oczyszczalni ścieków.