mask

Co musisz wiedzieć o biologicznych oczyszczalniach ścieków?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków znajdują zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, od problemów technicznych po zbyt wysokie koszty całej inwestycji. Jeśli ty też chcesz zdecydować się na to rozwiązanie, poznaj kilka istotnych informacji.

5 faktów na temat biologicznych oczyszczalni ścieków

  1. Obecnie biologiczne oczyszczalnie ścieków powstają z zastosowaniem innowacyjnych metod i wykorzystują ekologiczne rozwiązania. Są bezpieczne dla środowiska naturalnego, ekonomiczne i bezobsługowe. To niezawodny i przyjazny dla użytkownika system neutralizowania ścieków.
  2. Biologiczne oczyszczalnie ścieków są ekologiczne, ponieważ usuwanie zanieczyszczeń następuje na drodze całkowicie naturalnych procesów biologicznych.
  3. Ścieki w oczyszczalniach biologicznych przechodzą dwa etapy oczyszczania. Najpierw proces ten odbywa się przy pomocy bakterii beztlenowych, więc zostają z nich usunięte substancje nierozpuszczalne w wodzie. Oleje oddzielają się od substancji ciężkich, które trafiają na dno zbiornika. Fermentujący osad rozkłada rozpuszczalne i nierozpuszczalne substancje mineralne. Następnie ścieki przepływają przez filtr i trafiają do drenażu rozsączającego. Tam dochodzi do ich oczyszczenia przy udziale tlenu. Na tym etapie wykorzystywane są bakterie, które żywią się nieczystościami.
  4. Proces oczyszczania w oczyszczalni biologicznej trwa minimum 3 dni. W efekcie ścieki są oczyszczone nawet w 98%.
  5. Użytkownicy biologicznych oczyszczalni muszą pamiętać, że skuteczność ich działania wynika z czynników biologicznych, natomiast substancje chemiczne mogą zaburzać gospodarkę mikroorganizmów. Dlatego też ważne jest, aby raz na dwa tygodnie stosować specjalne preparaty wprowadzane bezpośrednio do toalety. Mają one na celu neutralizowanie działania odpadów, takich jak chemia gospodarcza, które mogą negatywnie wpływać na żywotność bakterii odpowiedzialnych za procesy oczyszczania ścieków.