Instalacje wewnętrzne


Wykonujemy usługi na rzecz budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej, zakładów produkcyjnych i inwestorów indywidualnych. Specjalizujemy się w wykonawstwie prac instalacyjnych w następującym zakresie:

  • wewnętrzne instalacje sanitarne , grzewcze i gazowe
  • instalacje chemiczne i przemysłowe z tworzyw sztucznych
  • instalacje wentylacji i klimatyzacji
  • ogrzewanie hal przemysłowych, obiektów sportowych oraz kościołów