Cięcie: laserem, wodą, plazmą


Cięcie laserem to rodzaj obróbki materiałów mający obecnie coraz większe zastosowanie w przemyśle. Jest to metoda termicznego dzielenia materiału. Podstawową zaletą cięcia laserowego jest produkt, który bez dodatkowych procesów technologicznych nadaje się do dalszej przeróbki. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia i wysokiego stopnia utrzymywania wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych jest dokładność prowadzenia strumienia tnącego, oraz zastosowanie najwyższej jakości urządzeń – maszyn do cięcia laserem. Uzyskujemy wtedy dużą odporność na drgania i wręcz świetną powtarzalność. Lasery są obecnie szeroko stosowane zarówno do cięcia materiałów metalowych jak i niemetali. Są wykorzystywane w procesie cięcia stali niestopowych i wysokostopowych, aluminium, tytanu, tworzyw sztucznych, drewna , ceramiki, oraz wielu innych materiałów.

Cięcie wodą jest procesem ubytkowym. Odbywa się przez skierowanie bardzo wąskiego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem, który skupia całą swoją energię na niewielkiej powierzchni materiału ciętego. Usuwa materiał na swojej drodze i dokonuje przecięcia. Cięcie wodą zdecydowanie różni się od pozostałych metod tym, że odbywa się na zimno – temperatura procesu nie przekracza 40 ºC.

Gięcie blach to kolejna świadczona przez nas usługa. Specjalizujemy się w gięciu elementów małogabarytowych. Gięcie blach to proces, w którym kształtuje się przedmioty z blach oraz same blachy. Gięcie blach polega na trwałym odkształceniu blachy pod wpływem momentu zginającego, ale nie naruszając spójności. Gięcie blach może być realizowane na zimno lub na gorąco. Obejmuje ono takie działania jak: wyginania, zaginania, zwijania, zawijania, profilowania, skręcania, prostowania i wyginania.

Cięcie to kolejny rodzaj obróbki plastycznej, który mamy w ofercie. Jest bardzo często wykorzystywaną metodą obróbki plastycznej. Podstawowymi operacjami związanymi z cięciem materiału są: cięcia prętów, cięcia kształtowników, cięcia blach na nożycach oraz cięcia blach na wykrojnikach. Jeśli chodzi o cięcie blach to w przypadku naszej obróbki plastycznej wykonywane jest ono na specjalnych nożycach gilotynowych, które przeznaczone są do cięcia arkuszy blachy na określone kawałki.