Serwis

Firma HUBENY od początku swego istnienia koncentruje się na wykonawstwie instalacji przemysłowych oraz konstrukcji stalowych. Specjalizuje się w prefabrykacji i montażu kompletnych instalacji technologicznych, konstrukcji nośnych oraz zbiorników ze stali nierdzewnych.

Od 2008 roku rozszerzyła profil działalności o kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Proponowane są usługi z zakresu projektowania, realizacji, dostawy, montażu, rozruchu technologicznego przepompowni i urządzeń oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych.

Zatrudniona kadra pracownicza posiada wieloletnie doświadczenie które zostało zdobyte podczas wykonywania poszczególnych projektów. Dzięki temu doświadczeniu powierzone prace są wykonywane według najwyższych standardów na nowoczesnych maszynach i urządzeniach.

Nadrzędnym celem działalności jest zadowolenie klientów. Oferta dostosowywana jest do ich potrzeb, tak aby sprostać najbardziej wymagającym inwestorom i projektom.

Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych oraz Firmy.